Gezondheid en sociale contacten. De Corona pandemie heeft duidelijk gemaakt hoe waardevol deze aspecten zijn. Voor onszelf, maar ook voor onze samenleving. Fitheid en vitaliteit. Ontmoetingen en gesprekken. Wat zijn ze belangrijk voor een gelukkig leven.

Met deze constatering maakt Corona ook duidelijk welk belang sport in onze samenleving heeft. En sportverenigingen. Als gezondheid en sociale contacten ergens samenkomen is het wel bij die vele prachtige Leidse sportverenigingen.

Nu vaccinaties hopelijk het eind van de pandemie inluiden komen ook onze sport-verenigingen, onze centra voor beweging en sociale contacten, hopelijk weer snel terug op hun oude niveau. Zodat in Leiden iedereen weer volop kan genieten van lekker samen sporten en bewegen.

Laten we uit dit alles nog een belangrijke les meenemen. De Leidse sport heeft ruimte nodig! Met een structureel groeiende bevolking heeft Leiden de komende decennia behoefte aan meer en betere sportvoorzieningen. De nieuwbouwplannen voor de (top)sporthal, het zwembad en de ijsbaan zijn een stap de goede kant op. Maar ook de buitensport moet meegroeien om de Leidse jeugd nu en in de toekomst een prettige en veilige sportomgeving te bieden.

Bij het referendum op 17 maart ligt de vraag voor of Leidse sportverenigingen de ruimte krijgen om hun belangrijke maatschappelijke rol te vervullen. Nu en in de nabije toekomst. Stem met hart en verstand.

Geef sport de ruimte! Stem voor!