Die Leythe

In 1913 nam een aantal Leidse burgers, verenigd in de “Voorloopige Commissie tot Oprichting der Leidsche Roei- & Zeilvereeniging”, het initiatief tot oprichting van een burger-roeivereniging. Die bestond uit de heren Abr. Goekoop, handelaar in koffie en thee aan de Hooigracht, P.A. van der Heide, mede-eigenaar van een grote winkel voor huishoudelijke artikelen en tuingereedschappen in de Nieuwstraat, E. Wichers Rollandet, bankier, en de KNO-arts dr. C.J.A. van Iterson. Die laatste had in Utrecht en Leiden geroeid bij de studentenverenigingen Triton en Njord.

Op 13 februari 1914 kwam zodoende een aantal Leidenaren bijeen in een van de zalen van restaurant ‘In den Vergulden Turk’ aan de Breestraat. Het Bestuur zou ook in de jaren daarna regelmatig daar voor ledenvergaderingen en feesten een zaaltje huren. De bijeenkomst was een succes: besloten werd een roeivereniging op te richten en er werd voldoende geld ingezameld door de uitgifte van aandelen. Aanvankelijk wilde de Commissie de nieuwe vereniging “De Jonge Damsté” noemen, maar gelukkig voor ons vond de classicus prof. P.H.Damsté (Erelid en Erepraeses van “Njord”) dat niet zo’n goed idee.

Op 17 maart 1914 werd alles definitief geregeld. De vereniging had sindsdien Statuten en H.R. en ook leden, want de presentielijst vermeldde gestrengelijk: “Teekening verplicht tot het Lidmaatschap”. Dat leverde al meteen 27 leden op. Voor het schuitenhuis had de Commissie een terrein gekozen achter de huizenrij aan de Morschweg, waar tot 1907 de Zweminrichting “Rijnzicht” gevestigd was geweest. Dat kon op vrijdag 5 juni, “des namiddags te half vier” plechtig in gebruik worden genomen.

De vereniging had toen nog geen boten, maar de gerenommeerde botenbouwer Deichmann & Ritchie te Hilligersberg leverde kort daarna de vier bestelde boten, zodat het roeien kon beginnen. In augustus 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit, waardoor de functie van Militair Commissaris niet meer kon worden vervuld. De krijgsmacht was immers vier jaar lang gemobiliseerd om de neutraliteit te bewaken. Ook ontstond door de uitvoer naar Duitsland op de eigen, Nederlandse markt schaarste aan van alles, waardoor de prijzen stegen.

In de eerste jaren na de oprichting is er sprake van een gestage groei van ledental, vloot en wedstrijdsuccessen. In 1926 behalen H.S. de Vries en J.H.A.P Lange van der Valk met hun stuurman Tjong Nan Njang voor het eerst namens Die Leythe een Nederlands kampioenschap. Op het Europees kampioenschap te Luzern weten ze later in dat jaar de bronzen medaille te veroveren. Eind 1933 zijn er nog slechts 91 leden over. Uiteindelijk komt het in 1935 tot een crisis, waarbij voorzitter, secretaris, penningmeester en eerste commissaris bedanken als bestuurslid en als lid van de vereniging.

Een van de meest succesvolle ploegen die Die Leythe heeft voortgebracht is de damesvier met E. Lafeber, A. de Mey, M. van Lith en B. Vochteloo, gecoacht door bootsman Jan Leering. Zij werden Nederlands kampioen in 1953, 1954 en 1955 en wonnen in 1953 het officieuze eerste Europees kampioenschap voor dames in Kopenhagen.

In 1969 doet het jeugdroeien op Die Leythe zijn intrede, waaraan de naam van Julia Bronsgeest is verbonden. Die Leythe werd een voorbeeld voor andere verenigingen en nog steeds speelt Die Leythe qua jeugdroeien een vooraanstaande rol, waar, en dat is vrijwel uniek, kinderen al in het jaar dat zij negen worden, kunnen beginnen met roeien. Bij de meeste verenigingen is dat twee jaar later.

Na jaren van plannen maken maakt in 1977 de loods van aannemer Van der Voet uit 1914 plaats voor een nieuwe botenloods. In 1966 waren al een werkplaats annex sociëteit in gebruik genomen, op de plek waar de ‘kleine loods’ had gestaan.

Ook het wedstrijdroeien floreert op Die Leythe-lid Ronald Florijn en Nico Rienks (De Zwolsche) in de dubbeltwee, onder leiding van de van Die Leythe afkomstige bondscoach Jan Klerks. In 1996 maakte Ronald Florijn deel uit van de Holland Acht, goed voor goud. In 2000 stond Eeke van Nes, eerder lid van Laga, maar nu van Die Leythe, op het Olympisch erepodium.

PRIJZENKAST

CONTACT

Adres:
Morsweg 148
2332 ER Leiden

Telefoon:
071-5760754

E-mail:
info@dieleythe.nl