Gymsport Leiden

Gymsport Leiden is ontstaan uit een langdurige samenwerking van de clubs C.G.V. Jahn, D.O.S., Excelsior Leiden, Groen-Wit en Nieuw Brunhilde.

Logoreeks Gezamenlijke Leidse Gymnastiekverenigingen
In januari 2015 is een stuurgroep geformeerd om de fusieplannen voor te bereiden en Gymsport Leiden van de grond te krijgen. Op 16 juni 2015 hebben de besturen van de clubs een intentieverklaring ondertekend en hebben zij de stuurgroep hun vertrouwen gegeven om op de ingeslagen weg verder te gaan. Dit resulteerde in de oprichting van Stichting Gymsport Leiden op 6 juli 2016. De resterende maanden van 2016 zijn gebruikt om de stichting in te richten, waarna de clubs per 31 december 2016 zijn opgeheven. Vanaf 1 januari 2017 sport iedereen onder de naam ‘Gymsport Leiden’.

De missie van Gymsport Leiden is DE sportaanbieder te zijn voor gymmend, turnend, springend en dansend Leiden. Voor alle leeftijden, van recreatief tot wedstrijdsport.

Kernwaarden

Fun
Plezier, vitaliteit en passie staan voorop in de club. Gymsport Leiden biedt een gezonde en waardevolle vrijetijdsbesteding aan waar onze leden, de vrijwilligers en het kader zichtbaar van genieten.

Sportiviteit
Binnen de club is er een goede samenwerking op basis van respect en vertrouwen. Iedereen voelt zich prettig en veilig. Gymsport Leiden staat voor fair play en heeft daar blijvend aandacht voor.

Ontmoeting
De opdracht is om de culturen van zes gefuseerde verenigingen op een positieve manier te integreren tot één familiecultuur. Door alle verschillende disciplines is er een grote diversiteit aan sporters, die onder één ‘dak’ contact met elkaar hebben. Naast lessen biedt Gymsport Leiden ook leuke, educatieve en nevenactiviteiten aan waardoor ontmoeting extra wordt gestimuleerd.

Professionaliteit
Bestuur, management en het kader houden de kwaliteit van Gymsport Leiden onafgebroken op peil. Met (bij)scholing bevordert Gymsport Leiden professionaliteit, positiviteit, deskundigheid en vernieuwing. Het (technisch) kader is enthousiast, positief ingesteld en zowel bestuurlijk, technisch als pedagogisch sterk onderlegd. Gymsport Leiden staat open voor initiatieven buiten het huidige aanbod van sportbeoefening.

Er is een gedegen in- en externe communicatie.

Verantwoordelijkheid
Gymsport Leiden is een belangrijke speler voor de totale sport en sportbeleving in Leiden. Gymsport Leiden is de ‘place to be’ voor turnen en aanverwante sporten. Onze club is een maatschappelijk betrokken organisatie. Gymsport Leiden bouwt relaties op, breidt deze uit en onderhoudt contact met mensen en organisaties binnen de sport, onderwijs, zorg & welzijn, het bedrijfsleven en publieke partijen op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. De vereniging is een betrouwbare partner door te zeggen wat wij doen én te doen wat wij zeggen.

PRIJZENKAST

CONTACT