VISIE & MISSIE

TOPSPORTFONDS LEIDEN

VISIE

STL stelt zich tot doel een topsportklimaat in Leiden te ontwikkelen waarin sportverenigingen zich kunnen ontwikkelen tot sterke clubs die blijvend op hoog niveau kunnen acteren, met als fundament een sterke breedtesportcomponent.

MISSIE

Stichting Topsport Leiden (STL) is een organisatie die topsporters en topsportclubs uit Leiden ondersteunt om hun topsport-ambities waar te maken, door facilitair, organisatorisch, promotioneel, met kennis en daar waar mogelijk financieel bij te staan. Daarbij legt STL verbindingen tussen verenigingen, bonden, onderwijsinstellingen en deskundigen of andere partijen die van nut kunnen zijn in de ontwikkeling van topsport. De directe of indirecte werving van structureel sponsorschap is eveneens een belangrijke pijler.