GYMSPORT Leiden

Gymsport Leiden is ontstaan uit een langdurige samenwerking van de clubs C.G.V. Jahn, D.O.S., Excelsior Leiden, Groen-Wit en Nieuw Brunhilde.

In januari 2015 is een stuurgroep geformeerd om de fusieplannen voor te bereiden en Gymsport Leiden van de grond te krijgen. Op 16 juni 2015 hebben de besturen van de clubs een intentieverklaring ondertekend en hebben zij de stuurgroep hun vertrouwen gegeven om op de ingeslagen weg verder te gaan. Dit resulteerde in de oprichting van Stichting Gymsport Leiden op 6 juli 2016. De resterende maanden van 2016 zijn gebruikt om de stichting in te richten, waarna de clubs per 31 december 2016 zijn opgeheven. Sinds 1 januari 2017 sport iedereen onder de naam ‘Gymsport Leiden’.

De missie van Gymsport Leiden is DE sportaanbieder te zijn voor gymmend, turnend, springend en dansend Leiden. Voor alle leeftijden, van recreatief tot wedstrijdsport.

Contact